Skip to the content
Litium logotyp

Litium ehandelsplattform

Välj Spot On som Litiumpartner

  • Premium Partner sen 2016
  • Mer än 25 aktiva kunder
  • Aktiva i Litiums community 
  • Fler än 30 licensierade utvecklare
  • Mer än 10 års erfarenhet av plattformen

Litium e-handel

Spot On är Premium Solution Partners till e-handelsplattformen Litium. Det är ett tydligt kvitto på att vi har en lång erfarenhet och stor kompetens när det gäller att starta upp och genomföra lyckade projekt inom B2B och B2C e-handel, speciellt med Litium som plattform.

Vi har med framgång lyckats implementera ett agilt arbetssätt, där vi fokuserar på att lansera ett mätbart affärsvärde så tidigt som möjligt i processen. Detta gynnar förstås dig som kund, då din budget läggs där du snabbast möjligast får en bra avkastning.

Så tar Litium dig till toppen

Plattformen Litium har många fördelar. Den största förmodligen är att du som kund får tillgång till stöd för både marknad, försäljning och produkt i ett och samma system. Det ingår alltså ett e-commercesystem, ett CMS och ett PIM-system i plattformen. Det ger dig en enkelhet i all hantering som rör din digitala handel. Du väljer förstås själv fritt om du vill utnyttja hela Litiums plattform eller bara enstaka delar av den.

Litium har en time-to-marketkurva som snabbt ger dig och ditt företag möjlighet att börja testa och utveckla tjänsterna ni vill erbjuda. Detta gäller oavsett om du som bolag jobbar inom B2C eller B2B.

Så bedriver vi projekt

Vi har stor erfarenhet av såväl helt nya projekt som övertagande av redan befintliga Litiumlösningar. Är du nyfiken på hur ett projekt kan gå till?

Nordic Feel jobbar med kunden i centrum

Nordic Feel har visionen att skapa den bästa användarupplevelsen i norra Europa. I en snabbrörlig bransch, med många konkurrenter, är detta en modig målbild som utmanar dem att tänka nytt, sätta kunden i centrum och jobba smartare.

Branschens bästa B2B-lösning

Som ett steg mot målet att vara branschens mest kundvänliga och moderna samarbetspartner lanserade Spot On Hafa SvarDirekt.

Kontakta oss